dilluns, 24 d’octubre de 2016

Centre Literari Maristes Montserrat


El Circulus Litterarius Maristes Montserrat és un lloc de trobada d'alumnes d'ESO i Batxillerat (actualment som alumnes de 4t d'ESO i 1r de Bat) que parlen sobre temes d'actualitat a partir d'obres clàssiques o contemporànies. Cada trimestre llegim un parell de llibres i parlem sobre la trama unint-la amb les notícies. 

La primera trobada va ser sobre el masclisme i el feminisme vista des del punt de vista de Lísistrata d'Aristòfanes. Així, cada divendres a l'hora del pati (hora de reunió), parlem sobre el llibre i el relacionem en les lisístrates que han sorgit arreu del món i les diferents maneres que hi ha de combatre les actituds masclistes.