dijous, 27 d’octubre de 2016

Quin és el meu lloc al món?

Difícil pregunta a contestar !

Aquesta setmana hem començat les Jornades d'Orientació Vocacional (JOVs) amb la intenció:

  • d'ajudar a fer-se conscients que les petites decisions i els errors són una oportunitat de creixement personal i de descobriment de la pròpia vocació,
  • d'ajudar a descobrir els valors de cadascú,
  • d'identificar els reptes que cadascú té en aquest moment en relació als propis valors i al descobriment de la pròpia vocació,
  • treballar diferents dimensions de la vocació des de la perspectiva de la felicitat,
  • donar referents d’una vida vocacionada,
  • adonar-se que la vocació es va descobrint fent el camí, estant atent a les realitats que ens envolten,
  • descobrir i fer conscient la pròpia vocació com a servei als altres i a la transformació del món.
Us fem arribar unes quantes fotos d'aquesta experiència: